Život v pravdě

Život v pravdě
Každý mluví o pravdě, ale co vůbec ta pravda je a kde jí najít? Najdeme ji zkoumáním svého vnitřního světa, zkoumáním sami sebe, zkoumáním nás samých poznáme pravdu o světě a jaký opravdu svět je. Najdeme ji tím, že najdeme sami sebe, pochopíme kdo vůbec jsme a co tady vůbec děláme, proč jsme tady, dostaneme se tak zpátky k sobě, odkud spousty z nás odešlo a stále ještě odchází, zabýváme se co se děje okolo nás, jak změnit svět, jen ne jak změnit sebe. Aby jsme našli sami sebe a žili šťastný život v lásce o které tak rádi mluvíme a píšeme, musíme přestat zkoumat ostatní, ale sami sebe. Nemůžeme chtít změnit svět k lepšímu, když sami se nechceme měnit.

Najít své opravdové Já je proces, kdy nás může ovlivňovat okolí, může nás odrazovat, protože tím, jak zjišťujeme kdo jsme, přehodnocujeme svůj život, spoustu věcí nám zapadá a začínáme se měnit, chceme být lepší, protože už nechceme žít ve lži, ale chceme cítit, žít srdcem.. Postupně zjišťujeme, že nechceme být s lidmi, s kterými jsme dřív byli tak rádi...Pro ostatní začínáme být dokonce divní, někdy označovány za blázny, protože nevyhledáváme co se kde děje, ale raději jsme sami se sebou, s rodinou, nebo v přírodě, jsme s lidmi, kteří mají podobné myšlení jako my, začínáme nacházet svoji tvořivost, učíme se sebelásce..

Žít v pravdě je v dnešní době velká odvaha, protože jsme vystaveni kritice ostatních, kteří nám nerozumí a my se s tím musíme vyrovnat.

Žít v pravdě je také veliká upřímnost, kterou máme hlavně sami k sobě, pokud ji ovšem máme sami k sobě, říkáme ostatním vše na rovinu, už neumíme lhát sobě ani ostatním a to je pro ostatní někdy těžké, přijmout jiný názor, než byli od nás zvyklí slyšet, už se nechceme přetvařovat, ale říkáme vše na rovinu, protože už i duše nás tlačí k té pravdě a lásce.

Lidé rádi lžou, protože se chtějí vyhnout kritice ostatních, chtějí se zalíbit, chtějí být uznávaní, chtějí si stále něco dokazovat, dokonce soutěžit, že jsou lepší než někdo jiný...ale tím lžou jen sami sobě, chovají se většinou tak, jak jsou naučení a jak ostatní očekávají aby se chovali.

Dnešní doba i nové energie, které k nám proudí, nás přímo tlačí, aby jsme konečně byli sami sebou, žili své životy, ne životy ostatních, ale hlavně, aby jsme se dostali zpátky k srdci... Budou se nám stále více ukazovat naše stíny, které je potřeba pochopit. Vše je teď zrychlené.

Pokud žijeme kritizováním, v negativních myšlenkách, v egu, v posuzování, nemáme se rádi....tím vším bráníme světlu, aby mohlo skrze nás proudit, ztrácíme vedení skrze intuici...nemůže k nám Světlo, Bůh...tím si blokujeme to vedení.

Všichni jsme jedno, nikdo není víc ani méně než ten druhý, jsme všichni propojeni, každý má stejné možnosti, nikdo na tom není lépe nebo hůře, vše je tak, jak má být. Vede nás vše do jednoty, ale nic není zadarmo. Aby jsme mohli mít vše co si přejeme, být šťastní, zdraví....musíme napřed najít sami sebe a očistit se od všeho, co jsme na sebe nabrali...všechny odpory, nenávisti, strachy..., tak očistíme svoji duši.
Každý jedinec je pro Vesmír, Boha.. důležitý, úplně každý, protože vše je propojené a čím čistší myšlenky má jeden, tolik to ovlivní vesmír, že si to ani neuvědomujeme. Čím negativnější myšlenky, je to to samé.

Přeji všem, ať se nám to podaří, najít sami sebe a žít v lásce a pravdě a potom můžeme žít v krásném světě... :) <3