Alergie-duchovní příčina

Alergie je reakce imunitního systému organismu na faktor, který je normálně neškodný. Dá se říct, že jakákoliv látka může být pro človeka alergenem, proto není řešením zbavit se jich kolem sebe, což ani nelze, ale posílit a především zharmonizovat imunitní systém, aby pracoval správně.

Každá alergická reakce má svoji příčinu. Pokud ji odhalíme a odstraníme, alergie zmizí. Téměř každá alergie je léčitelná. Příčina přecitlivělosti má původ v těle a v podvědomí alergicky reagujícího člověka. Alergie ve své podstatě není nemoc, ale symptom, který nás upozorňuje na tělesný, mentální nebo duchovní problém nemocného.

Příčiny alergií se dají rozdělit do několika úrovní. Úspěšní v léčbě můžeme být, pokud odhalíme příčiny alergie a léčebné metody kombinujeme podle jednotlivých úrovní.

První úroveň - výživa a prostředí

Nejsnadnější je najít příčinu alergie v rovině tělesné, kdy je zevními vlivy narušováno zdravé fungování těla. Příčinou alergických reakcí na této úrovni může být nesprávná výživa, stále se rozšiřující očkování ve velmi ranném věku, potraviny a kosmetika, chemické čistící a jiné prostředky, nevhodné prací prášky.... Dále znečištěné životní prostředí, vzduch, voda, a to nejen ve velkých městech. Tyto alergie se léčí nejsnadněji, správnou výživou, zevním ošetřením, homeopatií a odstraněním vyvolávajícího podnětu. Pokud je člověk dlouhodobě vystaven výše uvedeným vlivům, tyto způsobují hlubší narušení imunitního systému. Alergie se tak prohlubuje a její léčení je obtížnější.

Druhá úroveň - mentální

Člověk žije v nepohodě, ve velkém pracovním vypětí, spěchu. Potýká se s různými problémy, finanční, vztahové...negativními zprávami, hlasitou hudbou...Jeho život je jeden velký stres. Není šťastný, chybí mu rovnováha a harmonie a jeho imunitní systém je podobně disharmonický. Vlivy uvedené v první úrovni jeho stav podporují a zesilují.

Třetí úroveň - hlubší duševní

Příčinu alergie zde představuje vrozený, ,,zděděný,, sklon k alergické reakci. Potíže nemocného mají souvislost s jeho známými i neznámými předky. Rodinná zatížení a těžké osudy v předcházejících generacích zde hrají velkou roli. Je známo, že se rodinou táhne např. sklon k lupence nebo k astmatu. Alergen je již zakořeněn v podvědomí člověka. To ovšem alergik netuší a tak za viníka je označen pes, kočka nebo pyl. Ve skutečnosti vězí problém v lidech samotných, mohutně podporován civilizačními vlivy moderní doby. Vyléčit alergie této úrovně výživou, zevním ošetřováním nebo i homeopatií lze velmi nesnadno. Při podání homeopatik, zejména u ekzému, může někdy naopak docházet ke zhoršování symptomů. V této úrovni však existuje účinná možnost, která pomáhá nalézt příčinu onemocnění a tím výrazně přispívá k léčbě potíží. Touto možností je odkrytí narušeného řádu v širší rodině a v životě nemocného a jeho znovunastolení. Toto se dá léčit už konstelacemi, návratem do dětství, či minulých životů, kdy pochopíme a změníme naše převzaté vzorce chování, tím vlastně se vyléčíme.

Co by měl člověk dělat a na čem pracovat, aby tento zdravotní problém nenastal

Být sám sebou, k životu se postavit čelem, nemít strach ze života, naučit se mít rád, postavit se sám za sebe, mít rád i ostatní, nebýt přecitlivělý. Je důležité učit se správně reagovat zejména v kritických situacích a pod nepříjemným tlakem okolí, umět přijmout názor druhého člověka, aniž bych soudil a odsuzoval, aniž bych svou negativní reakci vyjádřil otevřeně nebo ji zatlačil dovnitř. 

Je potřeba se ptát, na koho nebo na co jsem alergický a právě tomu se otevřít a vpustit toto téma k sobě a zpracovat ho.

Imunita neboli obranyschopnost je charakterizována uzavíráním se před něčím, mohlo by se zdát, že je opakem lásky, která otevírá a dává. Dobrá imunita je ale i projevem schopnosti v pravý okamžik říci ne, obrnit se a ubránit se proti přílišným požadavkům okolí.