Naše hodnoty

Každému se určitě stalo, nebo spíš nám to bylo dáváno do hlavy, že k určitým lidem si nemůžeme dovolit to a tamto, ať už to byl pan doktor, právník, soudce, prezident... Stále ještě někteří máme v sobě takové programy. Co si budem povídat, ještě nedávno třeba ve škole hodnotili učitelé, nebo učitelky žáky podle toho, kdo jsou jejich rodiče a to není jen ve škole.....

Už tam nám byly vštěpované názory, že jsme něco méně než ten druhý, podbourávali nám takovou sebedůvěru sami v sebe...., nejen ve škole, ale už i doma, ty rozdíly se používají stále, nejen v dřívější době.

Co tím chci říct. Každý jsme jedinečná a úžasná  bytost. Všichni jsme si stejně rovni, bez ohledu na naše vzdělání, povolání....nikdo není lepší ani horší, všichni jsme jedno, jsme přece takové střípky Boha, Vesmíru...jen jsme přestali naslouchat intuici, ztratili jsme spojení se srdcem, Bohem, začali jsme porovnávat, dokonce i odsuzovat ostatní.....A to, co jsme ztratili je potřeba najít zpátky, najít ty hodnoty, aby jsme si sami sebe opět vážili, měli se rádi,  přijmuli se takoví, jací jsme....Protože když si člověk sám sebe váží, je mu jedno jestli stojí před soudcem, Dalajlámou, prezidentem....nikdo není lepší nebo horší než my sami, všichni se snažíme dělat vše jak nejlépe dovedeme....stále můžeme být v klidu, ve svém středu.... stačí vnímat, naslouchat intuici, naslouchat svému tělu, duši..., jen je potřeba se k tomu všemu navrátit a potom nás už nic, nikdo nemůže rozčílit, ponížit....