Krevní tlak

Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěny cév.

Jestli je vysoký, nízký nebo normální, záleží na více faktorech, hlavní přčinou je dobrý výkon srdečního svalu, záleží na dobré průchodnosti krve cévami, na objemu pumpované krve a na rozvodu krve do jednotlivých orgánů. Závisí také na stavu nervové soustavy a aktivitě některých hormonů. Pokud je krevní tlak zvýšený, srdce musí pracovat intenzivněji, aby pumpovalo do všech tkání organismu přeměřené množství krve, což obvykle vede ke srdečnímu selhání, selhání ledvin či mrtvici. Vysoký krevní tlak obvykle souvisí s onemocněním srdečních tepen, arteriosklerozou, poruchami ledvin, obezitou, diabetem, zvýšenou činností štítné žlázy. Vysoký krevní tlak souvisí i s užíváním hormonální antikoncepce, riziko se zvyšuje při těhotenství a po menopauze.

Vysoký krevní tlak

Příliš vysoké ego, potlačená agrese, potlačené emoce, chybějící pružnost, manipulace...

Člověk příliš tlačí na sebe a na druhé. Neustále žije v konfliktní situaci, aniž by ji řešil. Potlačené nepřátelství nejen k ostatním, ale i sám k sobě, druzí ho rozčilují, že nedělají, co on chce, většinou však nic nezmůžu, tak tuto agresi v sobě zadržuje. Snaží se vše kontrolovat, mít vše pod dohledem a organizovat. Komunikační problém, utlačené srdce egem, rozumem.

Buďme trpěliví s nedokonalostí druhých, i my máme své chyby, které se nám zatím nepodařilo zvládnout, nechme každého, ať si žije svůj život takový, jaký chce on sám. Uvědomme si, že nikoho nezměníme, jen sami sebe, druzí jsou jen naši učitelé, učí nás milovat a nechat být. Učme se komunikovat o svých citech, nechme mluvit své srdce, učme se být upřímní nejen k ostatním, ale také sami k sobě, tolerantní, laskaví, učme se být láskou

Afirmace: S radostí pouštím minulost, jsem v klidu a bezpečí.

Nízký tlak

Člověk nenachází smysl života, neumí se prosadit, je někdy až apatický, snaha zbavit se zodpovědnosti, člověk se staví do role oběti. Nedostatek lásky v dětství

Je třeba v životě zapustit kořeny, oddat se životu a najít své místo. Pochopit konflikty jako výzvu ke své změně, neustupovat před každým a vším, nebát se prosadit sám/a sebe, hledat sebevědomí a věřit si.

Afirmace: Žiji v radostné přítomnosti, můj život je radost.