Jak posilujeme naše ego

Jak posilujeme naše Ega
Nejvíce stěžováním, nenávistí, dokazováním své pravdy, považováním se za oběť...to vše je krásné posilování našeho Ega. Lidské emoce a jejich aktivita u mnoha lidí spočívá v neustálé obraně proti někomu, nebo něčemu. Snažíme se tak dokázat, že jen my máme pravdu a když nám někdo odporuje, dokážeme se někdy i rozčílit, jindy zas se člověk cítí nadřazený a právě tento pocit nadřazenosti nejvíc posiluje naše Ega. Ego potřebuje konflikt a potřebuje stále něco řešit a dokazovat, potřebuje se bránit.
Uvědomujete si někdy Váš nespokojený hlas ve své hlavě ? 
My si vytváříme tu nespokojenost sami, protože se ztotožňujeme s naší nespokojeností, nenávistí a když si to vše odůvodníme, jsme potom jako ve vězení našeho Ega.
Totožnost Ega závisí na porovnávání, posuzování co je lepší a co horší.
Většinou ta naše nespokojenost závisí na tím, jak se máme rádi, jak si sami sebe vážíme, jak jsme spokojeni s tím co máme a hlavně jak jsme spokojeni sami se sebou, jak jsme v harmonii se svou duší.....
Pokud se navrátíme ke svému opravdovému Já, ke svému srdci....nemáme už potřebu někoho kritizovat, jsme spokojeni s tím co máme, nepotřebujeme nikomu nic dokazovat,  prostě ta pravda je a cítíme jí, neděláme rozdíly,  už nepotřebujeme nijak zdůvodňovat, odůvodnění hledá jen naše Ego.