Jak být psychicky silný

Pár pravidel jak si udržet psychickou i vnitřní sílu

- neztrácet čas sebelítostí 

- nevracet se v myšlenkách do minulosti

- nebýt v přítomnosti negativních lidí

- žít v přítomnosti tady a teď 

- být zodpovědný za své myšlenky

- nesnažit se někomu něco dokazovat, nezavděčovat se  každému

- neplánovat

- nev-zdat se z prvního neúspěchu

- nenechat sebou manipulovat

- umět říkat NE, umění říkat NE je o tom, že si sami sebe vážíme

- nebát se být sám se sebou

- mít se rád a být vděčný

- naslouchat svým pocitům a intuici