Andělská znamení

Andělská znamení

Určitě se každému stalo, že se koukl na hodiny, nebo na spz auta, na nějaký symbol a stále se mu opakovalo stejné číslo. 
Nic není náhoda, ani není náhoda, že jsem začala psát tento článek přesně v 11.01 

Pokud jste v poslední době také začali stejná čísla vídat a připadá vám, že je toho až příliš a nejedná se o žádnou souhru náhod, vůbec se vám nedivím…
Nenechávejte se nikým odradit, že to nic neznamená.

Co tato čísla vůbec znamenají?
Tato opakující se čísla mají velmi hluboký význam.
Zda se jedná o čísla – nebo znamení – od našich andělů, o tom nebudu psát, nicméně já jsem toho názoru, že se jedná o znamení, která nám sdělují, na jaké cestě právě jsme, jak se nám daří, co je dobře nebo naopak co je v nepořádku.

V každém případě, pokud se vám andělská čísla zobrazují, má to svůj důvod a určitě si to zaslouží vaši pozornost a hlubší zkoumání. Zkuste si zapisovat to, na co myslíte v moment zahlédnutí toto čísla. Uvidíte, že na to dříve či později přijdete.

Pro každého z nás mají neustále opakující se číselné kombinace trochu jiný význam – každý jsme v jiné situaci, řešíme odlišné problémy, každý z nás má jiné myšlenky, avšak shodují se ve svých vibracích. Stejně jako myšlenky mají určité vibrace, i tato čísla se vyznačují vibracemi. Totiž, všechno kolem nás vibruje.

Andělské číslo 000
Připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.

Andělské číslo 111 znamená motivaci, cíle, sny a vášně, manifestaci, podvědomí, vizualizaci, moudrost, intuici, optimistický přístup, přeměnu myšlenek do reality, pozitivní afirmace a duchovní osvícení.

Čísla 0 a 1, například 001, 011, 010, 101
Mocné vedení Boha a andělů vás žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlení správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.
Jinými slovy – andělé nás prostřednictvím tohoto čísla upozorňují, abychom si pečlivě hlídali své myšlenky, neboť myšlenky tvoří náš život a svět kolem nás. Pokud toto číslo vídáte velmi často, je to jasné znamení, že do svého života právě přitahujete to, o čem jste dlouho přemýšleli.
Andělské číslo 111 se skládá ze tří jedniček a obsahuje magickou jedenáctku, někdy také mistrovské číslo. “Číslo 11 je číslem nových začátků. Kromě toho, číslo 11 symbolizuje světlo, duchovno, podvědomí a přirozenou inteligenci. Ne nadarmo se také říká: “Vidíš 11:11? Přej si něco!”
Ať se jedná o 111 nebo 1111, vždy je to velké upozornění z andělské říše, že do svého života přitahujeme to, nad čím jsme dlouho přemýšleli. Plní se naše přání, je k nám na cestě něco, o čem jsme dlouho přemýšleli. Jako by vám právě přišlo potvrzení v podobě emailu z eshopu, ze kterého jste si objednali zboží.
Andělské číslo 111 můžete vidět často spolu s číslem 222 – číslo 222 se zobrazí zároveň s číslem 111 nebo chvilku po něm.
To pak jednoznačně symbolizuje fakt, že vaše myšlenky jdou tím správným směrem, jsou v souladu s vesmírem a nebrání nic tomu, aby se z nich stala skutečnost a vaše touhy se naplnily.
Číslo 111 je synonymem citátu od Buddhy: “Stáváš se tím, na co 
myslíš”.

Andělské číslo 2222 charakterizuje: motivaci, cíle, sny a vášně, pozitivní myšlenky, životní rovnováhu, pozitivní afirmace, duchovní osvícení (probuzení), sebeuvědomění
Čísla 0 a 2, například 002, 022, 020, 202
Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte k němu často a sami ucítíte přicházející zázrak. Bůh vám také připomíná důležitost "Božského načasování". Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic vám nemůže zabránit v naplnění vašeho přání.Uvidíte, že sami dříve či později přijdete na to, co vám toto číslo říká. Kontrolujte si své myšlenky (myslete skutečně na to, co vám dělá radost nebo co vás naplňuje) a pečlivě si zapisujte to, na co jste zrovna mysleli v moment zahlédnutí andělského čísla 2222.
Pokud toto číslo vídáte často a máte pocit, že “je toho už moc”, nechte to prostě plynout. Nesnažte se neustále pátrat po tom, co vám toto číslo říká, ale řiďte se svými city a intuicí.
Nemějte zbytečně spoustu otázek, ale buďte otevřeni přijímat další znamení. Andělská čísla nás jen informují nebo se nás snaží uklidnit, na něco upozornit nebo připravit, a toto číslo jasně říká: Ano, tvé myšlenky jsou správné. Pokračuj po této (životní) cestě.

Andělské číslo 333 nese energii tvořivosti, radosti, fantazie, laskavosti, nadpřirozených schopností (třetí oko), inspirace, vytváření, růstu, projevu a pravdy. Upřímné pravdy.
Pokud vídáte toto číslo často, nanebevzetí mistři (Ježíš, Yogananda, Panna Marie) a andělé jsou právě s vámi a nabízejí vám svoji pomoc.
Reagují na vaše žádosti, modlitby nebo přání. Stačí jen požádat. Ačkoliv si to možná neuvědomujeme, každý z nás si přes den něco přeje – ať vědomě či nevědomě – a andělská čísla na to odpovídají. Zkuste si tentokrát přát vědomě a cíleně.
Andělské číslo 333 je číslem pravdy a rovnocennosti. Představte si před očima trojúhelník, který se skládá ze tří stran (333). Všechny se spojují, sjednocují. Vše, na co jste právě mysleli během chvíle, kdy se zobrazilo číslo 333, je pravda nebo se stane pravdou, uskuteční. Jedná se o potvrzení, že vaše myšlenky jsou v souladu s pravdou.
Čísla 0 a 3, například 003, 033, 030, 303
Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás nebesa upozorňují, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.
Pokud jste se právě na něco ptali a objevilo se vám andělské číslo 333, je to jasná odpověď. Ano, je to tak, je to správná volba, jdi si za tím. Vše je naprosto v pořádku.
V momentu, kdy zahlédnete toto číslo, andělé vám říkají, že jsou s vámi. Jsou všude kolem a obklopují vás. Jsou tu v tento moment pro vás a rádi si vyslechnout jakékoliv vaše přání nebo odpoví na jakoukoliv otázku, která se týká vás a vašeho života.


Andělské číslo 444 představuje moudrost, odhodlanost, klid na duši, lásku, bezpečí, vytrvalost, velké pokroky, vzestupy a produktivitu. Je velmi silné nejen proto, že se vyznačuje andělskou přítomností, ale rovněž proto, že obsahuje 3x číslo 4, které má pro nás všechny ohromný význam – 4 světové strany, 4 roční období nebo např. 4 prvky (voda, vzduch, země, oheň).
Obrať se na nás, jsme tu vždy s tebou. Pomůžeme ti s čímkoliv.”
Čísla 0 a 4, například 004, 044, 040, 404
Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.
Pokud máte pocit, že vám andělé chtějí prostřednictvím tohoto čísla vzkázat něco konkrétního, jednoduše se na ně obraťte. Zeptejte se jich v duchu na otázku a stejným způsobem se vám dostane odpovědi.
Odpověď můžete dostat i skrze hlas v televizi nebo nějaký text na letáku, u kterého opravdu ucítíte, že se jedná o odpověď. Řiďte se city a srdcem

Andělské číslo 555, tím nám andělé říkají, abychom ze svého života vypustili vše staré a negativní a žili tady a teď, v tento okamžik.Číslo znamená idealismus, dobrodružství, nový přísun sil a energie, zvědavost, rozhodování, výzvy, velký a zásadní obrat. Odstraňte to, co vám brání v pohybu vpřed – ať už to jsou vzpomínkové předměty nebo vzpomínky samotné. Pokud se jedná o události nebo osoby s negativními vibracemi, měli byste na ně zapomenout.
Čísla 0 a 5, například 005, 055, 050, 505
Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou v Božském a naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy v souladu s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.
Nesnažte se na vaši změnu nijak připravovat – většinou velké přípravy vždy končí velkým nezdarem. Nechte vše v klidu a volně plynout, dejte všemu volný průběh a nechte změnu přirozeně přijít. Andělé vás prostřednictvím čísla jen o změně informují – nenabádají vás, abyste do ni nijak zasahovali.
Zůstaňte pozitivně naladěni, mějte optimistický pohled na svět a svůj život. Věřte, buďte trpěliví a řiďte se svojí intuicí.

Pokud vídáte andělské číslo 555 velmi často v kombinaci s číslem 8, 88 nebo 888, jedná se o velkou, pozitivní, finanční změnu. Může to být výhra, dědictví nebo jiný přísun peněz z neznámých zdrojů

Andělské číslo 666 se všeobecně vyznačuje nerovnováhou mezi duchovním a materiálním světem, a zobrazuje se ve chvíli, kdy nejste ve své kůži nebo děláte něco, co vám nevyhovuje nebo nedělá dobře. Často se také objevuje v momentu, kdy přemýšlíte na svojí finanční situací a nemáte z ní dobrý pocit.
Čísla 0 a 6, například 006, 066, 060, 606
Toto poselství od Stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po vás Bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své touhy duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které přináší tyto číselné sekvence, je věta: "Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno."
Toto číslo jasně říká: “Nepřemýšlej tolik. Měj pozitivní postoj k sobě a světu kolem tebe, a buď otevřen přijímat.”

Andělské číslo 777 symbolizuje relax, klid na duši, zdar, štěstí, vyrovnané myšlenky, životní rovnováhu, úspěchy ve všech směrech, zázraky, očekávání, duchovní poslání nebo osvícení
Čísla 0 a 7, například 007, 077, 070, 707
Povzbudivé "do toho!" přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.
Pokud máte pocit, že vám andělé chtějí prostřednictvím tohoto čísla vzkázat něco konkrétního, jednoduše se na ně obraťte. Zeptejte se jich v duchu na otázku a stejným způsobem se vám dostane odpovědi.
Odpověď můžete dostat i skrze hlas v televizi nebo nějaký text na letáku, u kterého opravdu ucítíte, že se jedná o odpověď. Řiďte se city a srdcem. Každý den a za každé okolnosti.

Andělské číslo 888 představuje finanční prosperitu, hojnost, velké životní změny, rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem, zlepšení situace nebo jakýsi velký obrat ve vašem životě, získání nových sil a energie, očistu, meditaci.
Čísla 0 a 8, například 008, 088, 080, 808
Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

Čísla 0 a 9, například 009, 099, 090, 909
Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám skrze vaši vlastní moc danou od Boha přinesly tuto změu. Odpusťte všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.