Kam dáváme energii

Proč dáváme energii tam, čeho se bojíme ?

Spoustu lidí okolo nás stále řeší každou negaci co nám říkají v médiích, na internetu, teď je nejoblíbenější téma, které se týká uprchlíků, imigrantů.....stále tak rádi řešíme všechno, co se děje okolo nás a vůbec si neuvědomujeme, že to, čemu dáváme nejvíc energie, to o čem mluvíme, na co myslíme.., to posilujeme a tím je větší pravděpodobnost, že se to stane. 

Nejen, že nežijeme v přítomnosti a utíkáme od sebe, ale zabýváme se něčím, co nechceme , aby se stalo a dáváme do těch negací tolik myšlenek, slov, strachů, energie..... zase řešíme budoucnost,  šíříme a posilujeme naše strachy, kterými nás média živí. Nikdo přece neví, co bude za hodinu, zítra... a my se tak rádi připojujeme do věcí, kterých je v médiích plno a tak rádi se někteří zapojují do diskuzí o negacích, ale proč, vždyť tím stejně nic nevyřešíme, když o tom jen mluvíme...Posilujeme jen to, co nechceme, dáváme tomu energii.

Zkusme si místo strachu, který nám média stále ukazují, představovat mír a lásku pro všechny a posílit tím to, co si přejeme. Zkusme myslet na to, jak je vše dokonalé ....Zkusme šířit mír a lásku a ne strach....Zkusme nejít s davem ve strachu. Vždyť je svět krásné místo, je tu pro nás, ano, spoustu toho, co nám příroda poskytla jsme zneužili, ale pokud změníme své myšlení a budeme pracovat na sobě.... vše se dá napravit, alespoň z části....

Všechno je přece energie, pojďme dávat energii tomu, co chceme, představovat si svět krásný......

Krásné dny plné sluníčka