Popis produktu

Luxusní dlouhotrvající parfemace...100 ml 

...neobyčejná exotická vůně plná tropických plodů melounu, ananasu a manga vytváří nekonečně zářivou a hřejivou atmosféru překračující hranice všední reality...
 
Přednosti a vlastnosti

 * Originální a luxusní kosmetické parfémy v exkluziv                                                                                                         * Balení obsahuje 8 ks přírodních ratanových tyčinek.                                                                                                       * Včetně dárkové krabičky.

Doporučení

Vůně se z aromadifuzéru uvolňuje postupně pomocí vložených přírodních ratanových tyčinek. Čím větší počet tyčinek do skleněného flakonu ponoříte, tím bude vonná esence intenzivnější. Intenzitu vůně ve vašem interiéru můžete zvýšit také občasným otáčením namočených tyčinek.

Návod k použití

Vyjměte flakon z krabičky, odšroubujte dekorativní stříbrný uzávěr a vyjměte vnitřní plastovou zátku, ozdobný uzávěr našroubujte zpět a do otvoru vložte ratanové tyčinky.     

Vyčkejte, až tyčinky nasají vonnou směs a začnou šířit vůni do prostoru.                                                                     

Intenzitu vůně lze regulovat počtem vložených tyčinek.       

Intenzita vůně závisí také na velikosti prostoru, na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu.

Aromadifuzér je vhodné umístit na podložku a do volného prostoru, kde dochází k proudění vzduchu.       

Dbejte na to, aby se tyčinky nasáté vonnou esencí ničeho nedotýkaly (např. zdi, bytového textilu apod.).

Složení

 Parfémy

Nebezpečí
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

varovani
Korozivní a žíravé látky
Hořlavé látky

Další produkty v kategorii

Aromadifuzér Levandule  Eurona

Aromadifuzér Levandule Eurona

Luxusní dlouhotrvající parfemace... uklidňující, při stresu i vyčerpání, nebo jen pro pohodu, 100 ml

NOVINKA
ks
  399 Kč (s DPH)